Prijavnica

Novosti

O nama

Klub mladih Ivanec je neprofitna udruga civilnog društva osnovana s ciljem poticanja mladih u ivanečkom kraju na društveno djelovanje.

Odluka o osnivanju i Statut kluba doneseni su na osnivačkoj skupštini održanoj 28. rujna 2018. na inicijativu nekolicine ivanečkih studenata.

Ciljevi udruge su poboljšati kvalitetu života mladih, zagovaranje prava mladih u društvu, poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu, podizanje kulturne, socijalne, humanitarne, ekološke i političke svijesti među mladima, biti središte okupljanja, druženja i povezivanja mladih, osmišljanje i ogranizacija događanja koja su u interesu mladih te promicanje sredine iz koje dolazi putem javnog djelovanja.

Klub djeluje u domeni obrazovanja za demokratsko građanstvo, prevenciji nasilja, volonterstva, promicanja društvene solidarnosti i interkulturalnog dijaloga, razvoja civilnoga društva i lokalne zajednice, uspostavljanje kotakata sa sličnim organizacijama mladih širom Hrvatske i svijeta, informiranje mladih o njihovim pravima i mogućnostima, osmišljanje i provedba projekata koji su u interesu mladih te organizacija savjetovanja, tribina, kongresa i edukacija u svrhu unaprjeđenja kvalitete života mladih.

Članstvo

Klub mladih Ivanec trenutno broji četrdesetak članova, uglavnom studentske populacije.

Članom mogu postati sve osobe u dobi od navršenih 15 do uključivo 35 godina.

Prebivalište na području Ivanca nije uvjet za učlanjenje. Pravo članstva imaju svi koji vole naš grad i žele mu pridonijeti svojim znanjem, idejama i uloženim vremenom.

Statutom KMI su definirane tri kategorije članstva.

NOMINALNI: Nominalni članovi/ice Udruge imaju pravo sudjelovanja u radu Udruge i radu tijela Udruge, ali nemaju pravo odlučivanja.

Svaki nominalni član/ica Udruge s navršenih osamnaest godina starosti gubi status nominalnog člana/ice udruge te automatski dobiva status redovnog člana/ice Udruge.

REDOVNI:Redovni član/ica Udruge može postati svaki poslovno sposobni državljanin/ka Republike Hrvatske od osamnaest do trideset i pet godina starosti. Svi redovni članovi/ice Udruge imaju pravo sudjelovanja u radu Udruge i radu tijela Udruge te mogu birati i biti birani u tijela Udruge.

Svaki redovni član/ica Udruge s navršenih trideset i šest godina starosti gubi status redovnog člana/ice Udruge te mu prestaje članstvo u Udruzi..
.
POČASNI:Počasni član/ica Udruge može postati svaki državljanin/ka Republike Hrvatske ili stranac/kinja bez obzira na dob, te svaka pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili strana pravna osoba, koji su značajno pridonijeli radu Udruge.

Odluku o primanju u počasno članstvo Udruge donosi Skupština Udruge na prijedlog bilo kojeg člana/ice Udruge uz unaprijed dostavljeno obrazloženje. Počasni članovi/ice Udruge imaju pravo sudjelovanja u radu Udruge i radu tijela Udruge, ali nemaju pravo odlučivanja.

Pristupnica

Pridružite nam se

Članom postajete popunjavanjem pristupnice koju možete preuzeti na linku ili ju zatražiti od članova Kluba.

Popunjenu pristupnicu predajete nekom od članova upravnih tijela Kluba ili ju skeniranu pošaljite na kmivanec@gmail.com ili facebook stranicu kluba.

Godišnja članarina se plaća u siječnu svake godine za tekuću godinu, to jest, tri mjeseca od predaje pristupnice.

Članarina iznosi 30 kuna za članove do navršenih 18 godina starosti, 50 kuna za punoljetne članove sa statusom studenta ili nezaposlene osobe i 100 kn za punoljetne zaposlene članove. Članarina se uplaćuje tajništvu Kluba.

Kontakt

Untitled-4

Klub mladih Ivanec